Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Nye tal for spredning af HIV/AIDS
30. november 2002
Nye tal fra WHO viser at HIV epidemien ikke er under kontrol.
WHO har beregnet, at der er ca 42 millioner HIV smittede i verden, hvoraf 5 millioner er bleevt smittet og 3,1 million døde af AIDS i 2002. Heraf var de 3,5 milli-oner nye smittede og 2,4 millioner dødsfald i Afrika syd for Sahara.
I Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambia og Zimbabwe er mere end 5 millioner mennesker HIV-positive heraf 600.000 under 15 år. HIV/AIDS rammer folk i den mest produktive alder og landsbrugsproduktionen i disse lande er faldet, og der er begyndende hungersnød.
HIV spreder sig i øjeblikket hurtigt i de centralasiastiske republikker, Kina og i Rusland, i Rusland primært på grund af intravenøst misbrug.
Det er lykkedes at bremse spredningen af HIV i nogle lande fx. Sydafrika, hvor forekomsten af HIV smitte blandt førstagangs gravide er faldet fra 21% i 1998 til 15& i 2001.

Kilde: W.H.O. AIDS Epidemic Update 2002

Kommentar
HIV/AIDS epidemien påvirker i stigende udstrækning de hårdest ramte lande, med risiko for destabilitet. For den rejsende betyder det en stigende usikkerhed. Den høje forekomst i disse lande medfører også en betydelig smitterisiko ikke mindst ved seksuel kontakt.