Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Influenza A, Mexico, USA
25 April 2009
De amerikanske myndigheder, Centers for Diseases Control and Prevention – CDC, oplyser at der er fundet en ny type influenza A virus, H1N1, i Californien (6 tilfælde), Texas (2 tilfælde) og Mexico (7 tilfælde).  Alle tilfælde i USA har haft milde øvre luftvejssymptomer, og der er ikke rapporteret dødsfald, men en enkelt patient var kortvarigt indlagt. 

Kilde:  CDC

I Mexico oplyser myndighederne, at man har registreret 3 forskellige udbrud. I Federal District of Mexico (Mexico City), begyndte man at registrere en øget forekomst af patienter med influenza lignende sygdom d. 18 marts, og d. 23 april var der registreret 854 tilfælde af lungebetændelse ud af hvilke 59 var døde. I San Luis Potosi, i det centrale Mexico, er der registreret 24 tilfælde af  influenza lignende sygdom med 3 dødsfald og fra Mexicali, tæt ved grænsen til USA, 4 tilfælde, men ingen dødsfald.
18 influenza virus fra Mexico er undersøgt i Canada, og man har karakteriseret virus som en A influenza af typen H1N1 tilhørende gruppen af "swine influenza" dvs. influenza virus som typisk findes hos grise. Virus er identisk med de virus, der er fundet i USA. Der er tale om et nyt virus, som ikke tidligere er fundet hos grise eller mennesker. 
Virus er resistent overfor de to influenza midler amantadin og rimantadin, men følsomt overfor oseltamiviris og dermed også zanamivir.
De fleste smittede har været tidligere raske voksne.

Kilde:  W.H.O.

ProMED har også rapporteret om udbrudet og skriver “Det er i øjeblikket uklart om alle de rapporterede tilfælde i Mexicio skyldes influenza eller andre årsager”. 

Source:  ProMED

Kommentar, influenza i Mexico og USA
Den vigtigste information er oplysningen fra W.H.O. om at der er tale om et helt nyt influenza A virus:
Det influenza A/H1N1 virus, der er fundet i dette udbrud, er ikke tidligere fundet hos grise eller mennesker (The Swine Influenza A/H1N1 viruses characterized in this outbreak have not been previously detected in pigs or humans).” 
Det betyder med stor sandsynlighed, at der er tale om et nyt influenza virus, som spreder sig mellem mennesker. Situationen er derfor helt anderledes end for flugleinfluenza, hvor der ikke er konstateret menneske til menneske smitte.
Det betyder også, at eksisterende influenza vacciner med stor sandsynlighed ikke beskytter mod det nye virus.
Virus er resistent mod  influenzamidlerne amantadin og rimantadin, men følsom overfor oseltamivir (Tamiflu) og dermed også overfor zanamivir (Relenza). Rejsende til Mexicio kunne overveje at medbringe et af disse præparater på rejsen til selvbehandling.
Influenza er meget smitsomt, og det må forventes, at der er et betydeligt antal smittede, som ikke er diagnostiseret og anmeldt, og antallet af tilfælde forventes derfor at være betydeligt højere end de oplyste tal ,og tilfælde må også forventes at findes i områder hvorfra der endnu ikke er rapporteret tilfælde.
Det er for tidligt at anbefale at man undlader at rejse til Mexico, men man bør følge nyhederne om udbrudet og overveje om rejsen er nødvendig lige nu eller kan udsættes.