Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Influenza A/H1N1: 11. oktober
11. oktober 2009
U.S.A.
I ugen fra d. 27 september til d. 3 oktober fortsatte influenza med at sprede sig i USA, og er nu udbredt i 37 stater. I hele landet er der registreret et øget antal lægebesøg, indlæggelser og dødsfald på grund af influenza i forhold til årstiden. 99% af isolerede influenza virus er H1N1.

Kilde: CDC


Vaccination mod H1N1 i Danmark
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tre grupper vaccineres mod influenza A/H1N1:
1. Personer i risiko for alvorlig sygdom pga. influenza A/H1N1
2. Sundheds- og plejepersonale
3. Personer med samfundsvigtige nøglefunktioner.
 
Da vaccinerne leveres gradvist over flere uger, er det besluttet at starte med at vaccinere risikopatienter (gruppe 1) i alderen 3-64 år og efterfølgende risikopatienter ≥ 65 år.
 
Personer i særlig risiko (gruppe 1)
Vaccination af gruppe 1 vil primært ske i almen praksis.
 Gruppen omfatter patienter ≥ 3 år med:
 - Lungesygdomme som KOL, astma med kronisk obstruktion og astma, der er vanskelig at kontrollere, cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose, samt andre lungesygdomme især, hvis lungefunktionen er nedsat, eller der er gentagne lungeinfektioner
- Hjerte- og karsygdomme, især svær koronarsygdom, hjertesvigt, sværere klaplidelser (ikke kun isoleret forhøjet blodtryk)
- Blodsygdomme, især hæmoglobinopatier
- Diabetes 1 eller 2, især med komplicerende hjerte- eller nyresygdom eller med almen svækkelse pga. diabetiske senfølger – eller diabetes, der er vanskelig at kontrollere
- Medfødte eller erhvervede immundefekter, herunder hiv-smittede personer og medikamentelt immunsupprimerede
- Neuromuskulær sygdom med påvirket respiration eller nedsat hostekraft
- Kronisk lever- eller nyresvigt (vejledende GFR < 30 ml/min)
- Svært overvægtige (vejledende BMI > 40)
- Andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 
Ved stillingtagen til vaccination bør lægen tage individuelle hensyn, fx til patienter, der har tendens til at få hyppige og alvorlige luftvejsinfektioner.
 
I særlige tilfælde kan husstandsmedlemmer til svært immunsupprimerede vaccineres.
 
Gravide med ovennævnte kroniske sygdomme anbefales at blive vaccineret også efter individuel vurdering i 1. trimester.
Andre gravide kan tilbydes vaccination, hvis lægen skønner det er nødvendigt. Som udgangspunkt anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at raske gravide vaccineres.
 
Der er endnu ikke taget endelig stilling til, hvorvidt børn i alderen 6 måneder til 3 år med ovennævnte kroniske sygdomme bør vaccineres. Der er dog udstedt markedsføringstilladelse til brug af vaccinen fra 6-månedersalder. 

Raske ældre mennesker bliver sjældent ramt af influenza A/H1N1, men af sæsoninfluenza og anbefales derfor vaccination mod sæsoninfluenza, men ikke mod H1N1. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Kommentar
Stigningen i H1N1 aktiviteten i USA er tegn på, at den bølge af H1N1, man vil forvente på den nordlige halvkugle i vintermånederne, er på vej. Seneste opgørelse fra Danmark (uge 40) viser endnu ingen stigning, og det forventede udbrud af H1N1 kan derfor tidligst forventes om 4 til 6 uger, forudgået af et stigende antal sporadiske tilfælde.

Tilhører man en af de risikogrupper, der er nævnt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, bør man kontakte sin egen læge og blive skrevet op til vaccination mod H1N1.  

H1N1 vaccinen distribueres i øjeblikket alene gennem Sundhedsstyrelsen til de grupper Styrelsen har bestemt skal vaccineres og kan ikke købes gennem de sædvanlige leverandører.