Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Influenza A/H1N1: 22. november
22. november 2009
Danmark
Influenza forekomsten øger i hele landet. Op til 10% af alle konsultationer hos de praktiserende læger skyldes H1N1. De første to dødsfald er rapporteret.
Kilde: Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen

Norge

De norske myndigheder rapporterer faldende aktivitet i uge 46 sammenlignet med uge 45. Ialt mener man, at ca. 680.000 nordmænd har eller er smittet med H1N1 svarende til ca. 14 % af befolkningen. Der er rapporteret 23 dødsfald. De norske myndigheder har isoleret en variant af H1N1, som muligvis har en større evne til at give lungebetændelse sammenlignet med andre pandemiske H1N1 virus (Folkehelseinstitutet).
Kilde: Folkehelseinstitutet 

Sverige
Antallet af tilfælde fortsætter med at stige, og SMI vurderer, at mellem 180.000 og 460.000 svensker har haft H1N1 siden midten af september. Der er rapporteret 21 dødsfald.
Kilde: Smittskyddsinstitutet

Europa
Alle lande i Europa rapporterer om stigende influenza aktivitet. I alt er der rapporteret 636 dødsfald, med stigende tendens i de sidste 4 uger. Oplysninger om de enkelte lande findes ved at følge nedenstående link til ECDC.
Kilde: ECDC 

Tamiflu resistens
Der er rapporteret en lille gruppe patienter i Wales med Tamiflu resistent H1N1. Fem er smittede med det resistente virus, hvoraf de 3 er smittede på hospitalet.
Kilde: ProMED

Vacciner
W.H.O. har gennemgået rapporter om bivirkninger ved vaccinerne mod H1N1, og finder ingen øget hyppighed af bivirkninger, sammenlignet med sædvanlige vacciner mod sæsoninfluenza.
Kilde: W.H.O.

U.S.A.
For anden uge i træk falder antallet af patienter hos de praktiserende læger med rapporteret "Influenza Like Illness, ILI".
Kilde: CDC

Kommentar
Udbrudet ser ud til at være i aftagende i USA, men tiltager stadigvæk i Europa. Pandemien er en til to uger foran i Norge og Sverige, og kan forventes at nå sit maksimum i Danmark indenfor de næste to til tre uger. Efter at toppen af epidemien er overstået, kan man forvente fortsat smittespredning frem til slutningen af april 2010.

Antal rapporterede dødsfald i Norge og Sverige er meget lille. I vinteren 2008/2009 var der en overdødelighed på 1.000 personer årsaget af sæsoninfleunza og udbrudet af sæsoninfluenza i 1995/1996 resulterede i en overdødelighed på 2.800 personer i Danmark herunder også personer under 50 år. Indtil videre ser det derfor ikke ud til, at den aktuelle H1N1 er mere alvorlig end sæsoninfluenza, men mange flere er syge og derfor vil også flere blive alvorligt syge.

En øget dødelighed hos børn under 5 år kendes også fra sæsoninfluenza, hvor den er ca. 1 per 100.000 børn i aldersgruppen under 6 måneder faldende til 1 per 1 million hos børn over 5 år (New England Journal of Medicine 2005;353:2559-67). Dette er baggrunden for, at influenza vaccination til børn tilbydes i det amerikanske børnevaccinationsprogram.

Det er bekymrende, men ikke overrakende, at der kommer en rapport om resistens mod Tamiflu.  Sæson H1N1 har en tendens til spontant at udvikle Tamiflu resistens, og med en udbredt anvendelse af Tamiflu øges riskikoen for selektion af Tamiflu resistent H1N1. Derfor er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at voksne, raske mennesker som smittes med H1N1 ikke rutinemæssigt tilbydes behandling, rigtig og øger muligheden for at Tamiflu resistens ikke blver et større problem i Danmark, i hverfald ikke i den nærmeste fremtid. Tamiflu resisten H1N1 er ofte følsomt for det andet influenza middel på markdet, Relenza.