Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Influenza A/H1N1 29. november
29. november 2009
Danmark
Seneste opgørelse viser faldende aktivitet i alle aldersgrupper. Hvis der fortsat er faldende aktivitet i næste uge, har epidemien toppet i denne omgang.
Kilde: Statens Seruminstitut

Sverige
Aktiviteten ser ud til at være stagnerende i de fleste Län og faldende i nogle områder. Der er rapporteret 15 dødsfald i alt.
Kilde: Smittskyddsinstitutet

Norge
Seneste rapport viser et fald i influenza aktiviteten i alle regioner. Der er ialt registreret 25 dødsfald.
En mutation i influenza virus H-antigen kan muligvis sættes i forbindelse med et alvorligt forløb, ifølge de norske sundhedsmyndigheder. Betydningen af denne muattion og hvorvidt den spreder sig vides ikke.
Kilde: Folkehelseinstituttet

Europa
Aktiviteten er let faldende i uge 45, som er den seneste uge, der er tal for. Der er ikke rapporteret resistens mod Tamiflu eller Relenza i de isolater, som er rapporteret gennem ECDC.
Kilde: ECDC

U.S.A.
Aktiviteten målt som influenza lignende sygdom rapporteret gennem de praktiserende læger, er forsat faldende for 3. uge i træk.
Kilde: CDC

Kommentar
Det ser ud til, at sidste uge eller den kommende uge er højdepunktet af H1N1 i Danmark, hvis vi følger mønstret i Norge og Sverige, hvilket man må formode. 
Der kan forventes fortsat smittespredning af H1N1 sandsynligvis frem til april næste år. 
Nogle pandemier optræder med to smittebølger, og man kan derfor ikke udelukke, at man igen ser en stigning i aktiviteten om nogle uger eller måneder.
Personer i risikogrupper bør derfor fortsat snarest lade sig vaccinere.