Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Health on the Net Foundation
Rejsedoktor.dk følger de internationale retningslinier for medicinsk information på Internet. Læs deklarationen herunder.

  • Al medicinsk information som præsenteres på denne hjemmeside er givet af personer med kvalificeret sundhedsfaglig uddannelse medmindre det klart fremgår, at et råd gives af en person uden sundhedsfaglig uddannelse.

  • Støtte - ikke erstatte - relationen mellem patient/klient og den praktiserende læge.

  • På www serveren opbevares personlige oplysninger om patienter/klienter fortroligt. Ejeren af Internet serveren er underlagt de krav, som gælder for beskyttelse af personhenførbare oplysninger i de lande, hvor Internetserveren eller kopier af denne er lokaliseret.

  • Hvor det er muligt vil oplysninger på denne hjemmeside være understøttet af klare henvisninger til datakilden og eventuelt være forsynet med specifikke HTML links til de oprindelige data. Datoen for seneste opdatering vil klart fremgå (fx. nederst på siden).

  • Udsagn, som vedrører egenskaber/fordele ved en specifik behandlingsmetode, et kommercielt produkt eller en service vil være dokumenteret ved relevante henvisninger.

  • Designerne af denne www side vil søge at give informationen på den klarest mulige måde og vil stræbe efter at give kontakt - henvisninger for personer, som søger yderligere information eller støtte. Webmasterens e-mail adresse vil fremgå på alle hjemmesiderne.

  • Støtte, som er givet til hjemmesiden, vil blive oplyst ligesom både kommercielle og ikke kommercielle organisationer, som har bidraget med støtte vil blive nævnt.

  • Såfremt reklamer indgår i finansieringen vil dette klart fremgå. En kort beskrivelse af hjemmesidens reklamepolitik vil være tilgængelig. Reklamer vil blive præsenteret på en måde og i en sammenhæng, som letter adskillelsen af reklamerne fra det oprindelige materiale, som er skabt af den institution, som vedligeholder hjemmesiderne.

www.hon.ch Certificeret 10. juli 2003